menu

Thursday, November 13, 2014

Танилцуулга

1997 онд МУИС-ийг түүхч-түүхийн багш мэргэжлээр төгссөн. 1997 оноос тус сургуульд түүхийн багшаар ажиллаж, "Ноёд язгууртны хэргэм зэрэг" сэдвээр судалгааны ажил хийж байна. Судалгааны болон боловсрол судлалын чиглэлээр 10 орчим эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж нийтийн хүртээл болгожээ.

No comments: